வடகொரியாவுடன் பேச்சு வார்த்தைக்குத் தயார் : அமெரிக்கா

வடகொரியா அணு ஆயுத சோதனைகளை நிறுத்த ஒப்புக் கொண்டால் அந்நாட்டுடன் பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயாராக இருப்பதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது. வடகொரியாவின் அணு ஆயுத சோதனைகளைத் தொடர்ந்து அமெரிக்கா – வடகொரியா இடையேயான வார்த்தைப் யுத்தம் பதற்றத்துக்கு வழிவகுத்தன. இந்நிலையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய டில்லர்சன் வடகொரியாவுக்கு பேச்சு வார்த்தைக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் வகையில் எந்த நேரத்திலும் பேச்சு வார்த்தைக்கு தயாராக இருப்பதாகத் தெரிவித்தவர், அதற்கு வடகொரியா தனது அணு ஆயுத சோதனைகளை கைவிட உறுதியளிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்