நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (20-01-2019)

நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (20-01-2019)

பாபநாசம்: உச்சநீர்மட்டம் : 143அடி
நீர் இருப்பு : 103 அடி
நீர் வரத்து : 105.67 க.அடி
வெளியேற்றம் : 304.75 க.அடி

சேர்வலாறு :
உச்ச நீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு : 113.45 அடி
நீர்வரத்து : Nil
வெளியேற்றம்: Nil

மணிமுத்தாறு :
உச்ச நீர்மட்டம்: 118 அடி
நீர் இருப்பு : 98.50 அடி
நீர் வரத்து : 61 கனஅடி
வெளியேற்றம்: 475 க.அடி