நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (14-09-2018)

நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (14-09-2018)

பாபநாசம்:
உச்சநீர்மட்டம் : 143அடி
நீர் இருப்பு : 111.05 அடி
நீர் வரத்து : 240.51 கன அடி
வெளியேற்றம் : 1204.51 கன அடி

சேர்வலாறு :
உச்ச நீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு : 101.02 அடி
நீர்வரத்து : Nil
கன அடி
வெளியேற்றம்: Nil

மணிமுத்தாறு :
உச்ச நீர்மட்டம்: 118 அடி
நீர் இருப்பு : 85.18 அடி
நீர் வரத்து : 6
கன அடி
வெளியேற்றம்: 45 கன அடி