நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (10-08-2018)

பாபநாசம்:

உச்சநீர்மட்டம் : 143 அடி
நீர் இருப்பு : 114.20 அடி
நீர் வரத்து : 2868.45 கன அடி
வெளியேற்றம் : 508.50 கன அடி

சேர்வலாறு :

உச்ச நீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு : 130.44 அடி
நீர்வரத்து : NIL
கன அடி
வெளியேற்றம்: NIL

மணிமுத்தாறு :

உச்ச நீர்மட்டம்: 118 அடி
நீர் இருப்பு : 71.25 அடி
நீர் வரத்து : 75
கன அடி
வெளியேற்றம்: 355 கன அடி