கூகுள் டூடுலில் இடம்பெற்றிருப்பவர் ஃபிரீட்லிப் ஃபெர்டினாண்ட் ரன்ஜ்

#Google Doodle honours German chemist#Friedlieb Ferdinand Runge: Who was the groundbreaking chemist and what did he discover?
கூகுள் டூடுலில் இடம்பெற்றிருப்பவர்

 

கூகுள் டூடுலில் இடம்பெற்றிருப்பவர் ஃபிரீட்லிப் ஃபெர்டினாண்ட் ரன்ஜ்

இன்றைய கூகுள் டூடுலில் ஃபிரீட்லிப் ஃபெர்டினாண்ட் ரன்ஜ் என்ற ஜெர்மானிய விஞ்ஞானியில் 225 வது பிறந்தநாள் அன்னாரை கவுரவிக்கும் வகையில் தேடுதல் பொறியில் அமைத்துள்ளது

காஃபின் அடையாளம் காட்டிய ஜேர்மன் வேதியியலாளருக்கு கௌரவம் ஜெர்மன் பகுப்பாய்வாளர் வேதியியலாளர் ஃபிரட்லிப் ஃபெர்டினாண்ட் ரன்ஜ் (பிப்ரவரி 8, 1794 -25 மார்ச் 1867)
வரலாற்றின் சுருள்களில் அவரது பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருந்தாலும், ஃபிரீட்லிப் ஃபெர்டினாண்ட் ரன்ஜ் 1852 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ரசாயன நிறுவனத்தின் மேலாளரால் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர் வறுமையில் தனது கடைசி நாட்களை கழித்தார். 15 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர், மார்ச் 25, 1867 இல், ரங்கெஜ் இறந்தார் அப்போது அவருக்கு 73 வயது.